Fritext - gratis domännamn

Fritext.org är en tjänst som tillhandahålls av Kamratdataföreningen Konstellationen. Det är en väldigt enkel tjänst som helt enkelt innebär att Konstellationen erbjuder gratis subdomäner för medlemarna under domänen fritext.org.

Exempel - Codeberg pages

Alice vill skapa en enkel hemsida med url:en https://alice.fritext.org. Samuel hjälpte henne och har skapat en hemsida med hjälp av Codeberg Pages. Repot med själva hemsidan (html-filer, osv) finns här. För att koppla ihop repot med url:en så behöver man göra inställningar på DNS:en som Konstellationen har. Därför tar Samuel kontakt med Konstellationen och ber dem sätta upp DNS-inställningarna som behövs för Codeberg Pages.

Kamratdataföreningen Konstellationen